Dati par lūšu populāciju Latvijā ir maldinoši, secinājusi Valsts kontrole. Revīzijā noskaidrots, ka dažādos datu avotos aprēķinātais lūšu skaits krasi atšķiras. Tas dod iespēju ar datiem manipulēt, pieņemot lēmumus par sezonā nomedījamo dzīvnieku skaitu.

Tāpat Valsts kontroles ieskatā lūšu uzskaite un arī lēmumi par to, vai un kādos limitos ļaut sugu medīt, no Meža dienesta būtu jāpārņem Dabas aizsardzības pārvaldei.

Tikmēr Meža dienests nepiekrīt pārmetumiem un uzskata, ka lūši patlaban Latvijā nav apdraudēti un jāsaglabā medījamo dzīvnieku sarakstā. Eksperti un pētnieki gan ir vienisprātis, ka dzīvnieku skaita monitorings jāuzlabo.

Medījamo sugu apsaimniekošanas revīzijā Valsts kontrole izcēlusi nepilnības lūšu populācijas uzskaites datos. Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka norāda, ka patlaban Valsts Meža dienesta apkopotie dati par lūšu skaitu Latvijā nav uzticami vai pārbaudāmi un ar tiem var manipulēt, piemēram, aprēķinot nomedījamo dzīvnieku kvotu.

Vilka norāda, ka saskaņā ar Valsts Mežu dienesta datiem Latvijā 2018.gadā pēc medību sezonas bija 1578 lūšu un revidenti neguva pārliecību par šiem datiem revīzijas laikā. Turklāt savulaik, iestājoties Eiropas Savienībām tieši balstoties uz šiem datiem Latvijai pieļauts lūšu medību atļaujas izņēmums.

Savukārt jau citi dati, kas ir ekspertu dati jeb novērtējums rāda mazāku dzīvnieku skaitu - lūšu skaits Latvijā bija gandrīz trīs reizes mazāks (450–650). Tāpat revīzijā pieminēti arī Mežzinātnes institūta “Silava” speciālā monitoringa dati, kas, salīdzinot ar Meža dienesta datiem, uzrāda pat astoņas reizes mazāku lūšu skaitu, proti 190. Te gan institūta pētnieks, zoologs Jānis Ozoliņš norāda, ka šie dati savstarpēji nav salīdzināmi, jo metodoloģija ir ļoti atšķirīga.