Valsts kontrole ir noslēgusi ikgadējo finanšu revīziju valsts augstākajās institūcijās. Kā intervijā Latvijas Radio vērtēja Valsts kontroles padomes locekle Ilze Bādere, mūsu valsts iestādes prot sagatavot gada pārskatus, turklāt revidentu atrastās kļūdas 95 % gadījumu institūcijas ir izlabojušas. Taču arvien klibo atbilstības jautājumi, ko Valsts kontrole sāka pētīt pirms astoņiem gadiem. Tas ir – vai izvirzītie mērķi ir sasniegti un nauda izlietota atbilstoši un lietderīgi? Valsts ir dāsni piešķīrusi naudu tā sauktajiem prioritārajiem pasākumiem, taču tie nav īstenoti.

Revidente arī norādīja, ka valstij arvien nav izdevusies sāktā atalgojuma reforma, kā dēļ dažādās iestādēs algu atšķirības par vienādiem amatiem ir būtiskas un draud kvalificēta darbaspēka aizplūšana.