11. februārī ar starpziņojumu par rezultātiem pēc 2017. gadā veiktās revīzijas par ambulatorās sistēmas stāvokli Latvijā klajā nākusi Valsts kontrole. Tās secinājumi – veselības ministrija nav uzlabojusi nevienu no ieteikumiem, ko jau 2017. gadā ierosinājusi mainīt kontrole, lai uzlabotu ģimenes ārstu komandas darbu un veselības aprūpes teritoriālo pieejamību. Tikmēr veselības ministrija vērtējot starpziņojumu norāda, ka šādam apgalvojumam piekrist nevar un neesot izprotams, kādus rezultātus Valsts kontrole sagaida.

2017. gadā Valsts kontrole veica lietderības revīziju veselības aprūpes jomā. Tās nosaukums – „Vai ambulatorā veselības aprūpes sistēma Latvijā ir pilnveidojama?”. Pēc revīzijas, veselības ministrijai tika iesniegti kopumā 12 ieteikumi ambulatorās veselības aprūpes sistēmas darbības pilnveidošanai. Septiņi no ieteikumiem ir saistīti ar ģimenes ārsta darba un veselības aprūpes teritoriālās pieejamības uzlabošanu. Tiem ieviešanas termiņš tika noteikts 2019. gada 1. oktobrī, bet šobrīd, Valsts kontroles ieskatā, Veselības ministrija nav ieviesusi nevienu no tiem. Esot atsevišķi uzlabojumi, bet attiecībā pret pieaugošo finansējumu vajadzētu būt krietni labākiem sabiedrības veselības rādītājiem.

Sižetā izskanējušo komentē Ģimenes ārstu asociācijas prezidente Sarmīte Veide.