Pašvaldību un vides aizsardzības jomās nākamā gada budžetā paredzēts turpināt atbalstīt vietvaru iespējas no valsts aizņemties vides sakārtošanai, tāpat paredzēts vairāk pievērsties ilgstoši piesārņotu vietu sanācijai. Ielūkojamies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) nākamā gada budžeta plānos.

Šogad veiksmīgi jau sākta, nākamajā gadā turpināsies valsts budžeta programma pašvaldību iespējām aizņemties dažādu infrastruktūras un ēku izbūvei vai atjaunošanai. Vides jomā paredzēts pievērsties ilgstoši piesārņotu vietu izpētei un turpmākiem soļiem vides risku novēršanai. Nozaru pārstāvji šos galvenos virzienus uzteic, taču norāda uz nepieciešamību nekavēties ar iespēju ieviešanu, kā arī izsekot to īstenošanai.

Pašvaldību iespējām dažādu objektu sakārtošanai paredzēti ap 100 miljoniem eiro no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nākamā gada budžetā prioritātēm plānotajiem līdzekļiem. 30 miljoni eiro ir tā saucamā grantu programma – iespējas iegūt līdzekļus augstas gatavības projektu īstenošanai reģionos.

Ministrijas budžeta plānos uzsvērta ideja daļu programmas līdzekļu ieguldīt bērnudārzu atjaunošanā, paplašināšanā un jaunu būvniecībā. Tādējādi prognozētas iespējas ar nākamgad sākamajiem projektiem rindas uz bērnudārzu visā valstī samazināt par 30%. Šobrīd vietu dārziņā visā Latvijā gaida ap 10 000 bērnu.

VARAM ministrijas virzību pašvaldību investīciju programmas turpināšanai pozitīvi novērtē Latvijas Pašvaldību savienībā. Valdības un Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolā nav izdevies panākt vienotu redzējumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporcijas pārdali pa labu pašvaldību interesēm, taču paredzēts papildus finansējumu pašvaldību mērķdotācijām, pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.