Līdz 15.aprīlim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir pagarinājusi termiņu, kad Dabas aizsardzības pārvaldei un Valsts vides dienestam ir jāizrevidē pašām savas saimniecības. Proti, ministrija grib no malas redzēt, kādas kontroles funkcijas ir katrai no iestādēm un kādas atļaujas katra izsniedz. Savukārt līdz maija beigām abas šīs lietas varētu pārņemt vides dienests, kam būtu jāgādā arī par kontrolēm īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās.

Nozares eksperti gan uzsver, ka reorganizācijas mērķi arvien ir visai neskaidri, turklāt pastāv bažas, ka aizsargājamās teritorijas kļūs mazaizsargātas, ja dabas pārvaldes inspektori tajās būs vairs tikai gidi.