Ar antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu Zemkopības ministrija un Veselības ministrija centīsies veicināt piesardzīgu un atbildīgu antibiotiku lietošanu cilvēku un dzīvnieku medicīnā. Programmas darbības laiks ir divi gadi, tomēr to ir paredzēts turpināt arī nākotnē. Tas ir svarīgi, jo nekontrolēta un bezatbildīga antibiotiku lietošana var nodarīt kaitējumu videi un veselībai. Ko īsti šī programma nozīmē un kādi ir vēlamie tās rezultāti, skaidrojam sižetā.

Šobrīd Eiropas mērogā tiek strādāts pie tā, lai ierobežotu antimikrobiālo rezistenci. To izraisa bezatbildīga un pārdroša antibiotiku lietošana. Problēmu kā vienu no aktuālākajiem sabiedrības veselības apdraudējumiem noteikusi Pasaules veselības organizācija, norāda Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane. Viņa iepazīstina ar eirobarometer aptaujas datiem, kas liecina - Latvija, Eiropas mērogā neizceļas ar augstu antibiotiku patēriņu.

SAzināmies ar zinātniskā institūta BIOR direktoru profesoru Aivaru Bērziņu, viņš vērtē, kāda ir situācija Latvijā ar antibiotiku lietojumu veterinārmedicīnā.