Vēja parku attīstība Latvijā nav notikusi vairāk nekā piecus gadus. Nozare patlaban atpaliek no kaimiņvalstīm gan saražotās vēja enerģijas apjomā gan tehnoloģiju attīstībā. Lai sasniegtu Eiropas un Latvijas "zaļās" ambīcijas virzībā uz klimata neitralitāti, veiktas izmaiņas noteikumos, pieļaujot vēja parku būvniecību arī mežos. Nozares pārstāvji gan norāda, ka tas ir neliels solis un lielākais darbs veicams sabiedrības izglītošanā, jo atsevišķi projekti pēdējos gados noraidīti tieši iedzīvotāju un pašvaldību pretestības dēļ.

 

Turpmāk vēja parku izvietošana pieļaujama arī mežos un izstrādātajos kūdras purvos, kas atbilst mežu teritorijai. Tas iespējams līdz ar valdībā atbalstītajiem grozījumiem vispārējos teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumos. Līdz šim vēja elektrostacijas izvietotas tehniskās apbūves, lauksaimniecības vai rūpniecības teritorijās.