Vērtībās balstīta veselības aprūpe - šāda pieeja ļautu efektīvāk izmantot veselības aprūpei atvēlēto naudu, kuras vienmēr ir par maz. Šāda pieeja ir vērsta uz rezultāta sasniegšanu, nevis kvantitāti. Plašāk skaidro Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja Daiga Behmane.