Nākamā gada budžetā Veselības ministrija cer saņemt 1 miljardu un 535 miljonus eiro. Šī nauda ļaus turpināt jau iesāktos darbus, kā arī paveikt ko jaunu, piemēram, paredzēts, ka no nākamā gada vairs nebūs absurdās situācijas, ka tā sauktajiem maksas rezidentiem ne tikai nemaksā par darbu slimnīcās, bet viņiem par rezidentūru pat jāpiemaksā. Tāpat varētu būt pieejams plašāks valsts apmaksāto rezidentūras vietu skaits. Daļēji atrasta nauda arī okoloģijas plāna izpildei un citiem prioritārajiem mērķiem, taču medikamentu un ārstniecības pakalpojumu pieejamības veicināšanai vēlmā nauda gan budžeta ailēs neparādās kā plānots. Naudas nepietiks arī mediķu algu modeļa izstrādei par ko ārsti ir gana pikti.

Šajā gadā Latvijā veselības nozarei atvēlēts 1 miljards un teju 360 miljoni eiro. Krietni vairāk – 2 miljardus un 715 miljonus veselībai atvēlējuši kaimiņi lietuvieši. Tiesa gan – skatoties procentuālo sadalījumu no kopējiem budžeta izdevumiem, starpība nav tik liela – Latvija veselībai atvēlējusi 12,6 procentus, bet Lietuva – 13,4 procentus. Tikmēr Igaunijas sociālo lietu ministrija un finanšu ministrija skaidro – sīki izdalīt datus par Igauniju gan nevarot, jo par veselību atbildīgā ministrija pārrauga arī lielu daļu jautājumu, par kuriem Latvijā atbild Labklājības nozare. Tomēr ministrija centusies izdalīt veselībai atvēlēto – šajā gadā tie ir aptuveni 2 miljardi eiro. Tas nozīmē, ka Latvija uz vienu iedzīvotāju veselības aprūpei atvēlējusi aptuveni 718 eiro, Lietuva – ap 975 eiro, bet Igaunija ievērojami vairāk – apmēram 1504 eiro.

Un ministriju sniegtā informācija par gaidāmo budžeta apjomu nākamajā gadā liecina – Igaunija veselības aprūpei plāno 2,2 miljardus, Latvija – vairāk nekā 1,5 miljardus, bet Lietuva jau plāno nedaudz pārsniegt 3 miljardu robežu.

Bet nu par nākamā gada budžeta prioritātēm veselības nozarē Latvijā. Prioritārajiem pasākumiem nākamajā gadā sākotnēji prasīti 702 miljoni eiro, bet valdībā izcīnīti 130 miljoni. No tiem 103 miljoni tiks tērēti bāzes izdevumiem, pakalpojumu pieejamības vairošanai, atalgojumu celšanai un citiem mērķiem, bet 26.7 miljoni eiro tiks ieguldīti vienreizējos pasākumos un investīcijās. Nākamajam gadam kopējais budžeta apjoms ir plānots 1 miljards 535 miljoni eiro.