‘’Viņas stāstiem piemīt vārdos grūti izsakāma burvība, tajos ir kaut kas rudenīgi mistisks,’’ tā par Vijas Laganovskas tikko klajā nākušo stāstu krājumu "Pirms un pēc" saka grāmatas redaktore Anda Ogriņa.

Krājums ir Vijas Laganovskas debija prozā, līdz šim viņa bija pazīstama kā dzejniece un tulkotāja. Krājums "Pirms un pēc" iekļauj 11 stāstus, kas atklāj cilvēka dzīvi visā tās plašajā spektrā, tikpat plaša ir stāstu laika un telpas ģeogrāfija.

Vijas Laganovskas stāstu varoņi galvenokārt ir lauku cilvēki, jo autore uzaugusi laukos, un kā pati saka – lauku dzīvi "izkodusi līdz kaulam". Vienmēr bijusi vairāk klusētāja un vērotāja, un tagad šie vērojumi, arī pašas pieredze sakausēta stāstos par dzīvi visā tās krāšņumā, skaistumā un arīdzan skarbumā.

Ne velti krājuma nosaukums ir "Pirms un pēc", jo autore stāstu varoņus ļauj iepazīt dažādos dzīves periodos. Tieši tas ļauj arī nojaust, kāpēc, piemēram, viens no stāsta varoņiem Daumants mierinājumu meklē alkoholā, kāpēc Biruta nespēj tikt vaļā no sajūtas, ka viņa vienmēr visiem ir parādā un kāpēc Ramonai tik grūti ieiet baznīcā, lai kā arī viņa vēlētos.

Mums ir tieksme redzēt tikai virspusi, mēs ātri spējam kādu nosodīt, bet daudz retāk aizdomājamies par iemesliem, kāpēc kāds cilvēks ir tieši tāds un kāpēc viņš rīkojas tieši tā. Savā ziņā Vijas Laganovskas grāmata arī ir šāds aicinājums – aizdomāties.