9.septembra pēcpusdienā Viļakā tiks atklāta pontonu laipa, kas no Viļakas ezera krasta ļaus nokļūt uz ezera salas. Līdz šim vienīgais veids, lai apskatītu salu, bija ar laivu vai citiem peldlīdzekļiem, vai ziemā pa ledu. Vietējo un tūristu interese par salu ir liela, jo uz tās saglabājušies fragmenti no Viļakas viduslaiku pils, kas ir valsts nozīmes aizsargājamais piemineklis.

“Šis ir tas īsākais posms no krasta, īsākais posms, jo no ezera krasta līdz salai ir kaut kur 1200 līdz 1400 metriem.”

Kopā ar Viļakas novada muzeja vadītāju Ritu Gruševu dodamies pa jauno pontona laipu, kas ved uz Viļakas ezera salu.

“Labi, ka ir margas pie kā pieturēties, jo es jau sāku domāt, vai jutīšos omulīgi, jo tu ej pa ezeru.”

Ejot laipa viegli šūpojas, šķiet, zem kājām var sajust ūdens viļņus. Taču sajūta ir droša. Pateicoties pontonu laipai, ir iespējams brīvi, ar kājām nokļūt līdz Viļakas ezera salai, kas ir vēsturiski nozīmīga vieta, ezers un sala ir pirmsākums tagadējai Viļakas pilsētai.