Lai sētu teroru un dzīvi padarītu neciešamu, uzbrukumos Ukrainai Krievija mērķtiecīgi iznīcina arī dažāda veida veselības aprūpes infrastruktūras objektus, to vidū - aptiekas. Tas, kā Ukraina spējusi pielāgoties un tomēr nodrošināt iedzīvotājiem visnepieciešamākos medikamentus, Latvijai noder kā vērtīga mācībstunda.

Par Ukrainas pieredzi zāļu apgādes lietās karas apstākļos izvaicājam NATO Informācijas un dokumentācijas centra vadītāju Kijivā Vinetu Kleini.