Nespēdami sadzīvot ar blakus esošā dzelzceļa radīto troksni un norādot uz ilgstošu problēmas nerisināšanu, Sarkandaugavas iedzīvotāji nosūtījuši vēstuli Satiksmes ministrijai, pieprasot risināt samilzušo problēmu.