Vidzemes Augstskolas mācībspēki un studenti uzsākuši apjomīgu pētījumu Vidzemes reģionā, lai analizētu situāciju darba tirgū, profesiju pieprasījuma un piedāvājuma ziņā.

''Vidzemes reģionā ir kopā 16 tūkstoši uzņēmēju, tad mēs esam atlasījuši apmēram 600 uzņēmumus, un ir pārstāvētas visas nozares un visi Vidzemes novadi, un līdz ar to tā ir tāda ļoti reprezentatīva izlase, kas ļaus izdarīt secinājumus par pieprasītajām profesijām,'' ar to, cik plaša būs šī izpēte, iepazīstina augstskolas profesore Sarmīte Rozentāle

Vidzemes koncertzāles „Cēsis” valdes loceklis Juris Žagars ir skeptisks, jo, viņaprāt, darba tirgus, tā pieprasījums un piedāvājums mainās ļoti ātri un prognozēt, kas būs vajadzīgs priekšdienām, ir tikpat kā neiespējami, bet tomēr iesaistīties pētījumā rosinājusi pašreizējā situācija.