JAUNUMS. Ar Lejaskurzemes šarmu latviešu tautas pasakas stāsta Liepājas teātru aktieri. Režisors Andrejs Migla. Skaņu režisors Emīls Dreiblats.

Kaziņa

Kādā pirtī dzīvojis vecs vīriņš ar savu sieviņu. Abi bijūši no liela vecuma akli un tādēļ nevarējūši ne nu vairs ēst paraudzīt, ne siltuma piegādāt, ne gultiņas ūztaisīt, ne istabiņas izslaucīt. Savas nedienās vecīši dienu mūžu guģējūšies: "Kaut jele mums bērniņš būtu, kas aptecētu un apgādātu!"

Vienu vakaru vecītim iegribējies dzert. Viņš teicis:"Redz, sieviņa, būtu nu mums maza meitiņa, tā tūlīt aiztecētu uz avotiņu!"

Līdzko vecais tos vārdus izteicis, tā ienākūse balta kaziņa, sacīdama: "Es esmu jūsu meitiņa, atnesīšu ūdeni, paraudzīšu kuramos, salasīšu  sēnītes, odziņas, ūztaisīšu gultiņu, izslaucīšu istabiņu!"

Kā kaziņa ar vecīšiem kopā dzīvojusi, un kas noticis tālāk - stāsta Laura Jeruma.