Latviešu tautas pasaku gads Radioteātrī.

Kādam tēvam ir viens vienīgs dēls, kuŗu tas sūta pasaule darbu meklēt. Ejot puisis satiek resnu kungu, kuŗš uzsauc: "Puiš, kur tu eji?"

"Eimu darbu meklēt!" puisis atbild.

"Nāc pie manis!" resnais to uzaicina pie sevis mājā - pilī. Pilī ir daudz istabu; bet viena istaba tikai ar grāmatām pilna. Kungs paņem kādu grāmatu, uzšķir pirmo lapas pusi un rāda puisim ar pirkstu: "Vaj pazīsti, kas te rakstīts? Kas tas ir?"

"Tas nav nekas!" puisis izlikdamies atbild. Kungs nu paņem atkal citu grāmatu ar zelta burtiem un prasa: "Nu, kas tad tas ir, šis līkumainais?"

"Es tādas lietas nepazīstu!" puisis it nopietni atbild.

"Tad esi man derīgs. Cik tad nu lones gribēsi par gadu. Vairāk nekā nelieku tev darīt, kā tikai šās grāmatas sargāt."

"Pūru dukātu!" puisis atbild. Labi. Otrā trešā dienā resnais kungs aiziet; puisim jāpaliek mājā un jāsargā grāmatas.

Kas notika tālāk? Klausies rakstnieces Māras Zālītes lasījumā pasaku "Velna grāmatas", tad uzzināsi!