Ziedputeksnīša stāsti. Dainas Strelēvicas astoņās vakara sarunās piedalās Leļļu teātra aktieris Anrijs Sirmais. Komponists Imants Paura. 6. vakars.

Šovakar gribu tevi iepazīstināt ar lielo un gudro daudz zinātāju, kura arī man daudz palīdzēja uzzināt par to, ko es tev vakaros stāstu. Iepazīsties - pūce. Būsi varbūt dzirdējis, ka arī cilvēki uzskatot pūci par gudru un zinošu. Vismaz tāda viņa izskatās. Liela, apaļa galva ar lielām acīm pa visu seju. Ausis katrā sejas pusē, viena - augstāk, otra - zemāk. Kāpēc? To šovakar centīsimies noskaidrot. Un vēl šovakar runāsim arī par vilku.