Gausi nāca, nu atnāc, tie bagāti Ziemassvētki,

Trīs dieniņas, trīs naksniņas nāk pār kalnu dziedādami.

Tradicionālās kultūras raidījuma "Laikarata riti" vadītāja Iveta Medene par Ziemassvētku tradīcijām iztaujā tradīciju zinātāju, grāmatas "Latviešu gadskārtu ieražas" sastādītāju Edīti Olupi.