Tur bij' labi talkā iet, kur lustīga saimeniece,

kā bitīte vīvināja ap savām plūcējām.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laikarata riti dziedāšanas kopas "Burdons" talcinieki skandē talkas un maltuves dziesmas, kuras Latvijas radio 7. studijā ierakstīja skaņu režisors Māris Lācis.

Lai samaltie milti pārtop maizes klaipos! Lai laba ābolu, biešu, burkānu, kartupeļu un kāpostu raža, klausoties un pašiem līdzi dziedot talkas dziesmas!