Šai zemē, šai saulē viesiem vieni padzīvoju,

Viņa saule, viņa zeme - tā visam mūžiņam.

Līdz ar tumšajiem rudens vakariem iestājas Veļu jeb Dievaiņu laiks, kad aizsaulē aizgājušo senču gari nāk ciemoties pie dzīvajiem, piedaloties sakrālā veļu mielastā, tā uzturot dzīvu dzimtas vienotības ideju. Šo svētdien tradicionālas kultūras raidījumā "Laikarata riti" tradīciju pārzinātāju, grāmatas "Latviešu gadskārtu ieražas" sastādītāju Edīti Olupi par visklusāko un svētāko laiku gadā - Veļu laiku - uzrunās raidījuma "Laikarata riti" vadītāja Iveta Medene.