Līgojati, līgojati, nav vairs tālu Jāņa diena:
Šī dieniņa, rītdieniņa, parīt pati Jāņa diena.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti pirmsjāņu laiku ieskandina māsas Dimantas, Julgī Stalte, Iveta un Vidvuds Medeņi, folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači" un folkloras kopa "Putni".