Ai, nama māmīna, dar duretīnas,
Ķekatas atbrauca ar vezumīnis:
Ar miežis, ar rudzis, ar kumelīnis.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti ar ķekatdziesmām ķekatās lec tradicionālās kultūras izcilības balvas ieguvēji - Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki: Ilga Prenclava, Lelde Jagmina, Ilga Skābarde, Soveiga un Sandijs Kūlaiņi.