No jūriņas izpeldeja seši bēri kumeliņi:
Trīs bij balti, trīs nekalti, visi līdzi darināja.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti par brūno, bēro, raudo, rudo un rūsgano krāsu latviešu tautas dziesmās iztaujājam folkloristi Janīnu Kursīti.

Latviešu tautas dziesmas, kurās minētas šīs krāsas, dziedās folkloras kopa "Savieši", Iveta un Vidvuds Medeņi.