Ūsiņdienas rītā pūš visi četri vēji, kurš uzvar, tas valda visu gadu.

Viena no ievērojamākajām dienām latviešu zemkopja kalendārā ir Ūsiņdiena, kura svinēta aprīļa beigās. Kas tad īsti Ūsiņš ir? Vieni domā, ka Ūsiņš ir Gaismas un Pavasara dievs, kurš atnes kokiem lapas un zemei zaļu zāli. Citi domā, ka Ūsiņš ir Bišu dievs, bet vēl citi Ūsiņu dēvē par zirgu un citu mājlopu aizstāvi, jo tieši šinī dienā jāja pirmo reizi zirgus pieguļā un laida ārā lopus no kūts pēc garās ziemas.

Raidījumā Laika Ritu Raksti, gaidot Ūsiņdienu, dzied mūzikas grupas "Tarkšķi", "Ceiruleits", "Der" un "Banga" dalībnieki.