Dzeltens mans kumeliņš kā dzeltena vālodzīte, Ne tas ēda pura siena, ne dzer rāva ūdentiņa, Tam vajdzēja tīru auzu sidrabiņa silītē, Tam vajdzēja āboliņa zeltītās redelēs.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti par dzelteno krāsu latviešu tautas dziesmās stāsta folkloriste Janīna Kursīte. Latviešu tautas dziesmas, kurās minēta dzeltenā krāsa, dzied tradicionālās dziedāšanas kopa "Burdons", Iveta un Vidvuds Medeņi.