Raidījumā "Laika Ritu Raksti" dzied un muzicē Saulkrastu folkloras kopas "Dvīga" dalībnieces: Agnese Nolle, Gaida Haritone, Ieva Šteinberga, Maija Eglīte, Sandra Paradņa, Anita Ašmane, Iveta un Ināra Pečakas, Inta Brikmane, Elīna Rozīte, Santa Etkina un kopas vadītāja Antra Deniškāne (akordeons, bungas). Ieraksts tapis Latvijas radio 7.studijā. Skaņu režisors Māris Lācis.