Šķiraties, zosu pulki, laidiet gulbi ezerā,

Šķiraties, bālēliņi, laidiet māsu tautiņās!

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika ritu raksti pirmatskaņojums - "folks ar odziņu". Mūzikas un deju kopa "Baltava" izdziedājusi stāstu, kā 19.gadsimtā puisis nolūko meitu muižas darbos, abi sāk satikties, līdz visi dejo un dzied viņu kāzu godos.

Ierakstā piedalījās: Ieva Pīgozne, Ieva Liepa, Laura Aksika, Baiba Kūlaine, Dita Bērziņa, Marta Vera Kalniņa, Lelde Ozoliņa, Jānis Jātnieks, Didzis Romanovskis, Raitis Veinbahs, Arvīds Pelēcis, Dāvis Bemberis un Jānis Kuklis

Skaņu režijā Māris Lācis.