Jānīšam treji vārti, visi treji sidraboti:
Pa vieniem saule lēca, pa otriem norietēja,
Pa trešiem Jānīts jāja, div dzelteni kumeliņi.

Tradicionālās kultūras raidījums Laika Ritu Raksti ir veltījums dižajai līvu un latviešu tradicionālās kultūras pārzinātājai Helmī Staltei (1949.-2023.), kura jūnija sākumā devās pa līvu putnu ceļu uz aizsauli.