Lūdzama māmiņa, laid mani iekšā,

nezagšu adatas, ne kniepadatas.

Susekli, to zagšu galviņu sukāt.

Tradicionālās kultūras raidījumā "Laika Ritu Raksti" runāsim par susekli jeb ķemmīti, kā arī par Ūsiņa zīmi, kas ir līdzīga divām ar mugurām pretī saliktām ķemmītēm. Raidījuma viesus: latviešu tradīciju zinātāju Edīti Olupi, audēju, celotāju Inesi Krūmiņu, rīkstnieku Miku Kozlovski un folkloras pētnieku Aldi Pūteli uzrunās raidījuma vadītāja Iveta Medene