Jānīt's kliedza, Jānīt's brēca pašā dīķa viducē, līgo, līgo,

Sanāciet, Jāņa bērni, velciet Jāni maliņā, līgo, līgo!

Neticami, bet pēc nedēļas kursim augstu Jāņa guni, pīsim vainagus, aplīgosim laukus un kaimiņus. Negulēsim, bet dancosim un iesim Jāņu rotaļās. Ar kādām līgotnēm šos Jāņus sagaidīs tradicionālās dziedāšanas kopas "Burdons” dalībnieki, klausieties tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti.

Ieraksta skaņu režisors Māris Lācis.