Kad atnāca Jāņa diena, tad līgoja Jāņa bērni,
Kad atnāca Pēter' diena, tad līgos Pēterītis.

Jāņus latvieši svētī trīs dienas un trīs naktis, un līgo līdz pat Pēteriem. Tāpēc Jāņa dienā raidījumā Laika ritu raksti varēsit līgot kopā ar tradicionālās dziedāšanas kopas "Burdons" dziedātājiem Valdu Vītolu, Zoju Heimrāti, Margu Stalti, Ivetu un Vidvudu Medeņiem.

Līgotnes Latvijas Radio 7.studijā ieskaņojis skaņu režisors Māris Lācis.