Dancojieti, dancojieti, kaladō, kaladō, Dos saimniece desu riņķi, kaladō, kaladō. Tradicionālās kultūras raidījumā "Laika Ritu Raksti" rotaļās ies un maskoto ļaužu dziesmas dziedās folkloras draugu kopa "Skandinieki".