Es atradu uz celiņa Dieva jātu kumeliņu:

Caur segliem saule lēca, caur iemauktu mēnestiņš,

Pavadiņas galiņā Auseklītis ritināja.

Par rakstu zīmi Rīta zvaigzne jeb Auseklītis tradicionālās kultūras raidījumā "Laika Ritu Raksti" savās sajūtās un zināšanās dalās: folkloriste Janīna Kursīte, tautas tradīciju zinātāja Edīte Olupe, Latviešu Folkloras krātuves pētniece Digne Ūdre un arheologs Guntis Zemītis.