Dopad, dopad, Miķeļtirgū, sēnal paunel padusē.
Kamēr aizdop Miķeļtirgū, sēnal paunel izbirus.
Dopad, dopad uz tām mājām ar tām vecām zirga kājām.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti par rudens Māru, Jumi, Rudenājiem, Mārtiņdienu un veļu laiku iztaujājam Tomes folkloras kopas "Graudi" dalībniekus: Ilmāru un Ivetu Zemniekus, Sarmīti Pugaču, Līgu Skujiņu un kopas vadītāju Daci Priedoliņu.