Divu upes ašņa tek no kalniņa lejiņā,
Viena tek melna ašņa, otra gaudu asariņu,
Pār abām upītēm no kauliem tiltu taisa,
Mīļā Māra pāri gāja trīcēdama, drebēdama.


Tradicionālās kultūras raidījumā „Laika Ritu Raksti par sarkanās krāsas lietojumu un nozīmi latviešu tautas dziesmās turpinās runās folkloriste Janīna Kursīte. Raidījumu vadīs Iveta Medene. Latviešu tautas dziesmas, kur minēta sarkanā krāsa, dziedās Iveta un Vidvuds Medeņi.