Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā.
Es paklāju villainīti, man piebira sudrabiņa.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti par sudraba krāsu latviešu tautas dziesmās stāsta folkloriste Janīna Kursīte.

Latviešu tautas dziesmas, kurās minētas šī krāsa, dzied folkloras draugu kopa „Skandinieki", „Savieši", „Laiksne", „DER", Iveta un Vidvuds Medeņi.