Tradicionālās kultūras raidījumā "Laika Ritu Raksti" saruna par ugunskrustu, Pērkonkrustu, zaru krustu, zarainīti, Laimas krustu jeb svastiku. Raidījuma viesi: folkloriste Janīna Kursīte, arheologs Guntis Zemītis un māksliniece, vēsturniece, etnogrāfe Anete Karlsone.

Kādreiz Augškurzemē bija paraža, bērniņam piedzimstot, mājas spāres galā pakārt kokā grieztu ugunskrustu, kuru noņem tikai cilvēkam nomirstot. Šī zīme, tāpat kā Jumis, bieži ir redzēta uz svētakmeņiem, kā arī plaši izmantota amuletos, rotās un zintniecībā. Jostās, sagšās, cimdos, zeķēs un kreklos šo zīmi ierakstīja, lai nēsātāju pasargātu no visa ļaunā.