Krustimi dejami, krustimi lecami, krustimi darīta šī istabiņa.

Sit krustu pret krustu tērauda zobenu,

Lai skauģis šķiras no māsas kājām.

Iepriekšējos rakstu zīmju raidījumos runājām par punktu, kā visa sākumu, un apli - kā universālas pilnības un mūžības simbolu. Šodienas raidījumā pagarināsim punktu, lai iegūtu nākamo vienkāršo pamatelementu - svītru, kas atrodama gan akmens laikmeta rotājumos, gan šodienas tautas lietišķās mākslas izstrādājumos kā vertikāla, horizontāla vai slīpa līnija. Tad šīs divas svītras sakrustosim, lai veidotu krustu - rakstu zīmi, ko dēvē par vienkāršāko pasaules modeli vai vissenāko aizsardzības zīmi pasaulē. Par vienu no senākajiem aizsardzības zīmēm - krustu - runā folkloriste Janīna Kursīte, arheologs Guntis Zemītis, pirtnieks Miks Kozlovskis un mākslas zinātnieks Guntars Zaķis.