Kad es gāju ganiņos, es sunīti līdzi ņēmu,

Pati kāpu kalniņā, sunīt' laidu lejiņā.

Tradicionālās kultūras raidījumā "Laika Ritu Raksti" pēc klausītāju lūguma Iveta un Vidvuds Medeņi dziedās pavasara un vasaras tautasdziesmas. Skaņu režisors Māris Lācis.