Labi zinu, bet neteikšu, kur saulīte nakti guļ?
Pašā jūras dibenā uz pelēka akmentiņa.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti par pelēko krāsu latviešu tautas dziesmās stāsta folkloriste Janīna Kursīte.

Latviešu tautas dziesmas, kurās minēta pelēkā krāsa, dziedās tradicionālās dziedāšanas kopa "Burdons", grupa "DER", Iveta un Vidvuds Medeņi.