Aumeisteros saka, ka Pētera diena ir Pērkona diena. Kas tai dienā strādā, tam pērkons ko nosper. Velēnā Pētera dienu dēvē par Zibens dienu. Ja šinī dienā līst, tad viss siena laiks ir lietains. Vai Pēterim Jansonam no Limbažiem māmiņa devusi Pētera vārdu tāpēc, lai viņš šajā dienā nekad nestrādātu un būtu labs laika pareģis? Gaidot Pēterdienu, ar Pēterdienas tradīcijām iepazīstina Pēteris Jansons.