Raiba, raiba žagatiņa, vēl raibāka cielaviņa;

Viegla, viegla vedekliņa, vēl vieglāka māmuliņa.

Raidījumā Laika Ritu Raksti vadītāja Iveta Medene par raibo krāsu latviešu tautas dziesmās iztaujās folkloristi Janīnu Kursīti. Latviešu tautas dziesmas, kurās minēta šī krāsa, dziedās Iveta un Vidvuds Medeņi.