Miķels stāvus slaistījās mana staļļa pakaļā,
Ej, Miķeli, stallītī, baro labus kumeliņus,
Pabarojis kumeliņs, dod sudraba pakaviņ,
Lai es varu tāli jāt- tāli, tāli svešumā,
Tāli, tāli svešumā - svešus kungus izkarot.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika ritu raksti rudens noskaņās muzicē vīru kopa "Vilkači", tautas mūzikas kopa "Teikas muzikanti" un Līvānu folkloras kopa "Ceiruleits".

Skaņu režisors Māris Lācis.