Tur bij' labi talkā iet, kur lustīga saimeniece,

Kā bitīte vīvināja ap savām plūcējām.

Rudens talku un lielo tirgu laikā talkas dziesmas dzied folkloras kopas “Grodi”, Līvānu folkloras kopas “Ceiruleits”, Jelgavas folkloras kopas “Dimzēns”, tradicionālās dziedāšanas kopu “Saucējas” un “Burdons” talcinieki.

Lai laba ābolu, burkānu, biešu, kartupeļu un kāpostu raža klausoties un pašiem līdzi dziedot talkas dziesmas!