Trīs rītiņi Saule lēca sarkanāja kociņā,
Meklē kungi, stārastiņas, tā kociņa neatrada.
Es atradu ganīdama to kociņu lapojot:
Zelta zari, vaŗa saknes, sudrabiņa lapiņām.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti par sarkanās krāsa nozīmi latviešu tautas dziesmās stāsta folkloriste Janīna Kursīte. Latviešu tautas dziesmas, kur minēta sarkanā krāsa, dzied Iveta un Vidvuds Medeņi.