Svastikas jeb ugunskrusta publiskais pielietojums mūsdienās. Vienā no "Laika Ritu Rakstu" raidījumiem folkloriste Janīna Kursīte, etnogrāfe Anete Karlsone, audēja Inese Krūmiņa un arheologs Guntis Zemītis dalījās savās zināšanas par ļoti spēcīgu, mistikas pilnu un reizē mūsdienās ļoti populāro rakstu zīmi ugunskrustu. Pēc šī raidījuma izskanēšanas ēterā vairāki klausītāji lūdza izveidot vēl vienu raidījumu par šo zīmi, pastāstot vairāk tieši par ugunskrusta jeb svastikas publisko pielietojumu mūsdienās. Tāpēc studijā raidījuma viesi - LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieci Digni Ūdri, kura ir padziļināti pētījusi ugunskrusta pielietojumu Latvijā strīdīga kultūras mantojuma kontekstā (pētījumā "Strīdīgs kultūras mantojums. Ugunskrusts Latvijā" LU LFMI Nr.38 "Letonica"), iztaujā raidījuma vadītāja Iveta Medene.