Ai, Jānīti, ziedainīti, Pēterīti, lapainīti!

Jānīts ziedus izkaisīja, Pēterītis salasīja,

Aiz Pētera lielu lapu,

Jāņa ziedu neredzēju.

Raidījumā Laikaritu raksti par to, kā Pētera dienu svin Pēteris Vītols, Pētera māte Valda, Pētera krustmāte Zoja un daži Pēterbērni – Marga un Iveta.