Tur bij labi talkā iet, kur lustīga saimeniece,

Kā bitīte vīvināja ap saviem talciniekiem.

Talkas un precību dziesmas dzied un dančus griež folkloras kopas "Baltava", "Isnauda", "Lāns" un "Banga" dalībnieki.