Turaties, turaties, otras puses dziedātāji:
Atspiežat gūžu kaulus jele durvju stenderēs.

Kādas tautasdziesmas ir iekļautas 1136 lappušu biezajā akadēmiskajā "Latviešu tautasdziesmu" 12.sējuma izdevumā "Kāzas", uzzināsit raidījumā Laika Ritu Raksti. Stāsta Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieces, kāzu sējuma sastādītājas Beatrise Reidzāne, Ginta Pērle Sīle un Una Smilgaine.