Riņķu, riņķu, tautu meita, ar to manu bāleliņu,

Riņķodama noriņķoja savu zīļu vaiņadziņu.

Jaunajā tradicionālās kultūras raidījumā "Laika Ritu Raksti" runāsim par universālas pilnības un mūžības simbolu - apli. Raidījuma viesi: folkloriste Janīna Kursīte, arheologs Guntis Zemītis, pirtnieks, rīkstnieks Miks Kozlovskis un mākslas zinātnieks Guntars Zaķis.